Εμπορικά Κτίρια και βιομηχανικές αποθήκες απο Ξύλο

Εμπορικά Κτίρια και βιομηχανικές αποθήκες απο Ξύλο

Ενεργειακά Εμπορικά Κτίρια και βιομηχανικές αποθήκες από ξύλο με πυρασφάλεια Τ60 Τ120

Ο μεγαλύτερος καταναλωτής και μάλιστα «κακός», ενέργειας και ο χειρότερος πομπός εκπομπών ρύπων και  διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε όλη την Ευρώπη, παραμένει ο κτιριακός τομέας. Το κόστος ενεργειακής χρήσης, η ραγδαία κλιματική αλλαγή, η παγκόσμια οικονομική ύφεση και άλλα δεινά που δυσχεραίνουν την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής μας, επιβάλλουν την αλλαγή κατεύθυνσης προς την σχεδίαση και κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων ή την θετική ενεργειακά, αναβάθμιση των παλαιών.

Η WandS πρωτοστατεί στην σύλληψη και υλοποίηση πρακτικών ορθολογικής διαχείρισης ενεργειακών πόρων μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού κάθε κτιρίου, την αξιοποίηση  ανθεκτικών και ευέλικτων δομικών στοιχείων και συστημάτων και τον «έξυπνο» συνδυασμό τους.

Η WandS διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να μπορεί να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για εμπορικά ξύλινα κτίρια κάθε κλίμακας, όπως:

 • Εμπορικά ξύλινα κέντρα & καταστήματα με πυρασφάλεια Τ60  έως Τ120
 • Χώρους παραγωγής & ξύλινους αποθηκευτικούς χώρους  με πυρασφάλεια Τ60  έως Τ120
 • Εκθεσιακούς οικολογικούς ξύλινους και συνεδριακούς χώρους με πυρασφάλεια Τ60  έως Τ120
 • Δημόσια και Ιδιωτικά ξύλινα κτίρια γραφείων με πυρασφάλεια Τ60  έως Τ120
 • Ξύλινες Βιομηχανικές μονάδες κάθε μεγέθους με πυρασφάλεια Τ60  έως Τ120
 • Σχολικές μονάδες ξύλου με πυρασφάλεια Τ60  έως Τ120

 

Οι οικολογικές κατασκευαστικές τεχνικές της WandS αναφορικά στα εμπορικά κτίρια, έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα:

 • την μείωση των ενεργειακών, κτιριακών απαιτήσεων
 • την «απεξάρτησή» τους από συμβατικά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο) και από παρωχημένες εγκαταστάσεις θέρμανσης, φωτισμού, ζεστού νερού και ψύξης
 • την αναβάθμιση του επιπέδου θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης & δραστηριοποίησης των χρηστών τους, με αποτέλεσμα ακόμα και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους
 • τη μείωση των εκπομπών ρύπων
 • την μεθόδευση της ενεργειακής διαχείρισης κάθε κτιρίου