BEDRIJFSPROFIEL

ONZE FILOSOFIE

Onze filosofie is synoniem voor ecologische bouw en energiezuinige gebouwen.

Onze visie is om nieuwe normen te introduceren, door bioklimatologische ontwerpen, natuurlijke bouw en energiezuinige eco-gebouwen.

WandS-gebouwen zijn in perfecte harmonie met mens en milieu.

DOELSTELLINGEN

In een tijdperk van aantasting van het milieu, verspilling van natuurlijke hulpbronnen en een breuk van de menselijke relatie met de natuurlijke omgeving, introduceert WandS een nieuwe benadering van de bouwsector.

De fundamentele waarden en de zakelijke doelstellingen van WandS zijn:

 • bioklimatologische ontwerpen in harmonie met de omgeving.
 • duurzame, energiezuinige bouw.
 • bescherming van lokale ecosystemen.
 • vermindering van giftige stoffen en kooldioxide-uitstoot in het milieu.
 • vermindering van de effecten van elektromagnetische velden.
 • verbeterde leefomgeving binnenshuis.
 • betrokkenheid van de gebruiker bij de bio klimatologische werking van het gebouw.

  Ons Team

  Vasilainas Anastasios  Βασίλαινας Αναστάσιος

  Αναστάσιος Βασίλαινας

  CEO – Wood Engineer

  Zacharoula Tsotsou

  Hoofd financiële administratie

  Χριστίνα Αντωνέλλη

  Architect Engineer M.Arch|MSc

  Λεωνίδας Μουτσώκος

  Leonidas Moustokos

  Civil Engineer

  Construction Management MSc

  Αρχιτεκτονας

  Σπύρος Παππάς

  Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Master (MA) in Architectural Design, UCL, Master (MSc) Σχεδιασμός Φωτισμού, ΕΑΠ

  SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID 

  WandS is een essentieel onderdeel van de maatschappij waarin wij opereren. De drijvende kracht achter het succes zijn onze mensen. Wij baseren ons beleid op beginselen als integriteitmoraliteiteerlijkheid en wederzijds respect. Dat heeft geleid tot een veilige, comfortabele en gezonde werkomgeving waar innovatie, creativiteit en continue verbetering (KAIZEN) beloond worden.Onze strategie is gebaseerd op de principes van Global Compact. 

  Onze verantwoordelijkheid is om bossen goed te verzorgen en hout als het belangrijkste bouwmateriaal te beschouwen, zo kunnen we de klimaatverandering aanpakken en voldoen aan het internationaal beleid van de Kyoto-verplichtingen.

  WandS is continu bezig om op alle niveaus zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn. Zo worden bijproducten als boomschors, zaagsel en afval 100% gerecycled of gebruikt voor de productie van bio-energie.

   

  De populariteit van houten constructies stijgt. Het wordt gepromoot door overheden en de Europese Commissie. WandS gelooft in de waarde van hernieuwbare materialen. Door te kiezen voor de meest ecologische optie, worden duurzame ontwikkelingen en duurzaam leven gemakkelijk. Door vaker hout te gebruiken als belangrijkste bouwmateriaal, kunnen we de niet-hernieuwbare materialen bewaren voor de toekomst. Met name voor wanneer er geen alternatief materiaal voor handen is. 

  Onze faciliteiten in Griekenland laten onze filosofie zien door gebruik te maken van geothermische en fotovoltaïsche 10kW systemen. Ons hoofdkantoor heeft een positieve ecologische voetafdruk. Elk jaar besparen we de atmosfeer ongeveer 13,6 tn CO2, enkel door fotovoltaïsche sytemen te gebruiken.