Βαφές

Βαφές

Οι βαφές που εφαρμόζονται στα κτίρια είναι δοκιμασμένα και πιστοποιημένα βερνίκια εμποτισμού ανθεκτικά στις εξωτερικές συνθήκες. Υπάρχουν με διαλύτη νίτρου αλλά και νερού (οικολογικά). Διατίθενται σε πλήθος αποχρώσεων.

Κατά την βαφή των κτιρίων υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής νέας τεχνολογίας πυράντοχων διάφανων βαφών εμποτισμού, επίσης οικολογικών. Οι βαφές αυτές  προστατεύουν τούς ούτως ή άλλως ανθεκτικούς σε φωτιά κορμούς (μασίφ ξύλο) μεγαλώνοντας τον χρόνο ανάφλεξής τους κατά 500%.