Σέρβις

Στην προσπάθεια μας  για παράδοση κατασκευών  αρίστης ποιότητας και ουσιαστικής ικανοποίησης του πελάτη μας, παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης μετά την λήξη των εργασιών.

Όπως είναι γνωστό, οι κατασκευές ξύλου διαστέλλονται και συστέλλονται έως και 2% με αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των εργασιών και φινιρισμάτων.

Επίσης, μετά την αποχώρηση των συνεργείων μας και κατά την χρήση της οικίας, υπάρχει η πιθανότητα να παρατηρηθεί κάποια ατέλεια, ίσως και κάποιο λάθος των συνεργατών μας.

Γι' αυτό τον λόγο καθιερώσαμε τη συντήρηση μετά την λήξη εργασιών.

Ο προβλεπόμενος  χρόνος που πραγματοποιείται η συντήρηση είναι περίπου 6-8  μήνες μετά την παράδοση και κατόπιν συνεννοήσεως.