Μελέτες Στατικού Ελέγχου

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Οι ξύλινες κατασκευές όσο ιδιαίτερες είναι κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους, άλλο τόσο εξειδικευμένες είναι κατά την φάση του σχεδιασμού και της μελέτης του φέροντος οργανισμού.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για την εταιρεία που αναλαμβάνει το σχεδιασμό την τεκμηρίωση και την υλοποίηση της κάθε κατασκευής να αντιμετωπίζει το θέμα του ξύλινου κτιρίου εστιάζοντας στο κομμάτι της μελέτης με εργαλεία που προσομοιώνουν επακριβώς το ξύλο με τις απεριόριστες δομικές δυνατότητές του.

Επιλέγοντας είτε κορμόσπιτο (log house) είτε ξύλινο πάνελ (timber frame), η μοντελοποίηση του κτιρίου είναι πλήρως τρισδιάστατη με ραβδωτά, επιφανειακά, κομβικά στοιχεία και δυνατότητα τρισδιάστατης ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην περιορίζεται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και να μην παρεμποδίζεται η κατασκευή καθώς είναι δυνατόν να προσομοιωθεί επακριβώς κάθε στοιχείο του φορέα και να εκτιμηθεί η συνεισφορά του στην ανάληψη φορτίων στο κτίριο.

Με την χρήση του προγράμματος etabs για σύνθετους-πολύπλοκους φορείς καθώς και των προγραμμάτων της Runet για την διαστασιολόγηση είτε απλών κτιρίων (fedra), είτε ακόμη και μεμονωμένων δομικών στοιχείων (woodexpress), η επιλογή του ξύλου σαν δομικό υλικό παύει να προκαλεί ανασφάλεια για την ποιότητα της κατασκευής, όταν μάλιστα αυτή ξεκινάει και ολοκληρώνεται στην ίδια εταιρεία.