Μελέτες

Η WandS σας υποστηρίζει και αναλαμβάνει: 

 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Αρχιτεκτονικό Βιοκλιματικό Σχεδιασμό
 • Στατικές Μελέτες
 • Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές
 • Μελέτες Υδραυλικών έργων (Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων)
 • Αναλυτική κοστολόγηση του Έργου με πίνακες υλικών και τεχνικές προδιαγραφές
 • Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργου
 • Συμβουλευτική Οικονομοτεχνικής Μελέτης
 • Ενεργειακές Μελέτες
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 256/1998)