Κορμοί - Τεχνικά

Ορθογώνιοι 

Rectagular Kontio Logs

 

Τετράγωνοι συγκολλητοί


Square Kontio logs

Φέρων οργανισμός - τοιχοποιία:

Ο φέρων οργανισμός είναι από επεξεργασμένους κορμούς Δασικής Πεύκης (Pinus Sylvestris) με υγρασία 18% έως 22% ανάλογα της διατομής.

Η κατεργασία και επεξεργασία τους γίνεται από το Φιλανδικό εργοστάσιο ΚΟΝΤΙΟ το οποίο επιλέχθει ανάμεσα στην πληθώρα προμηθευτών για την άριστη ποιότητα ξυλείας του (Βόρεια Φιλανδία) και την προηγμένη τεχνολογία του στην επεξεργασία. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο δύναται και κατασκευάζει τις αρτιότερες ενώσεις και αρμούς / μόρσα στο κορμό.

Οι τελικές διαστάσεις, μήκη των κορμών και η αρίθμηση τους εξασφαλίζεται από Bar Code σύστημα με ακρίβεια ενός χιλιοστού.

Η σύνδεση των κορμών γίνεται με κατακόρυφες ξύλινες καβίλιες 30Χ30 χιλ με ελάχιστη οριζόντια απόσταση 2000 mm.

Στις γωνίες και όπου απαιτείται τοποθετούνται ανοξείδωτες ντίζες διαμέτρου 16 mm, με ανοξείδωτο παξιμάδι το οποίο είναι «τυφλό» στα εμφανή σημεία.

Ενδιάμεσα και οριζόντια των κορμών τοποθετείται κυταρινούχα μόνωση πάχους 15 mm, ενώ στις γωνίες είναι διπλή.

Η τοποθέτηση των κορμών και ειδικότερα των πρώτων στρώσεων γίνεται με αυστηρότατη επίβλεψη μηχανικού ξύλου για την εξασφάλιση τετραγωνίσματος, στάθμης και σωστής τοποθέτησης. Οι εργασίες εκτελούνται από μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό ενώ ο ποιοτικός έλεγχος από μηχανικό ξύλου βάσει σχετικής εκπαίδευσής του στην Φινλανδία.μα με ακρίβεια ενός χιλιοστού.