Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η WandS αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί. Οι άνθρωποι της είναι η κινητήριος δύναμη της επιτυχίας της. Βασίζει τις πολιτικές της πάνω σε αρχές όπως η τιμιότητα, το ήθος, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός. Δημιουργεί ένα ασφαλές, άνετο και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον, όπου η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα ανταμείβονται. Σχεδιάζει την επιχειρηματική της στρατηγική σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζουν οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών - Global Compact.

Πιστεύει ότι με τη φροντίδα των δασών και τη χρήση ξύλου ως βασικό δομικό υλικό στις κατασκευές, μπορεί να αντιμετωπιστεί από κοινού η αλλαγή του κλίματος και η επίτευξη των δεσμεύσεων του Κιότο. Η WandS αναπτύσσει συνεχώς τις διαδικασίες της για να γίνει πιο περιβαλλοντικά αποτελεσματική σε όλα τα επίπεδα. 

Τα υποπροϊόντα όπως πριονίδια και απορρίμματα ανακυκλώνονται 100% ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοενέργειας. Η δημοτικότητα των κατασκευών από ξύλο αυξάνεται έντονα, και προωθείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η WandS κατανοεί την πραγματική αξία των ανανεώσιμων πρώτων υλών. Η στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαβίωσης είναι εύκολο, επιλέγοντας την πιο οικολογική επιλογή κατασκευής. Μια κατασκευή WandS είναι ένα προϊόν χαμηλής ενέργειας. 

Το μέλλον του παγκόσμιου περιβάλλοντος είναι στα χέρια όλων μας