Ηλεκτρικά - Υδραυλικά

Ηλεκτρικά-Υδραυλικά

Η WandS αναλαμβάνει φυσικά και το σύνολο της ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης των κατασκευών της.

Οι εργασίες εκτελούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, τα υλικά και οι εργασίες ακολουθούν τον αντίστοιχο Ελληνικό Κανονισμό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της κορμοκατασκευής.

Ειδικά οι συνδέσεις υδροληψίας είναι «επισκέψιμες», δίχως ματίσεις, με μίκτες και ξεχωριστούς διακόπτες σε κάθε γραμμή.

Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια θωρακίζονται με σωλήνες που διέρχονται κάτω από το δάπεδο, και φτάνουν από τον πίνακα μέχρι την βάση των τοίχων. Στην συνέχεια οδεύουν εντός ειδικά ανοιγμένων καναλιών μέσα στους κορμούς μέχρι την θέση ρευματοληψίας.

Στις εγκαταστάσεις μας είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν extra υλικά επιλογής του πελάτη τα οποία δίδουν επιπλέον δυνατότητες για εγκατάσταση συναγερμού, ηχητικών συστημάτων, home cinema, έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών εξ' αποστάσεως και άλλων αυτοματισμών που χαρακτηρίζουν σήμερα το «έξυπνο σπίτι».