Χρόνος παράδοσης

Χρόνος παράδοσης

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των σπιτιών που είναι κατασκευασμένα από ξύλο, είναι ο χρόνος κατασκευής τους.

Από την στιγμή έναρξης εργασιών χρειάζονται περίπου τέσσερις μήνες για την ολοκλήρωση μίας κατοικίας 100m2. Η εταιρεία μας για μία κατοικία 100m2 δεσμεύεται για έξι μήνες ώστε σε περίπτωση απρόβλεπτων προβλημάτων να είμαστε εμπρόθεσμοι στην παράδοση.

Η WandS αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εργασιών μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.