Γεωθερμία

Γεωθερμία

Η μέθοδος της Γεωθερμίας στηρίζεται στην ιδιότητα του εδάφους να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία του σε κάποιο βάθος ανεξάρτητα από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Με την μέθοδο αυτή γίνεται αξιοποίηση της σταθερής θερμοκρασίας του εδάφους με την κατάλληλη τοποθέτηση συστήματος σωληνώσεων νερού εντός του εδάφους το οποίο τροφοδοτεί συνήθως ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης το χειμώνα ή με σύστημα ψύξης το καλοκαίρι.  

Από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΠΕ

STUDIO 3+1, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ