Επιβλέψεις μηχανικών

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :   

 1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
 2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΟ
 3. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
 4. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 5. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΟ
 6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
 7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
 8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΦΙΤΑΣ – ΣΤΕΓΗΣ
 9. ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

 • ΣΤΑΤΙΚΑ :  

 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΞΥΛΟΤΥΠΟ
 2. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΟΦΙΤΑΣ – ΣΤΕΓΗΣ
 6. ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ :  

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ CORE
 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ
 3. ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ