Επικολλητό Ξύλο

Επικολλητός ή Σύνθετος Κορμός (laminated wood, glued laminated, glulam)

Είναι η κατηγορία ξυλείας και τοιχοποιίας όπου τα ξύλα αποτελούνται από δύο ή περισσότερα τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με τις ίνες τους πρακτικά παράλληλες.
Το εγκάρδιο ξύλο το οποίο είναι ανθεκτικότερο και συνήθως παρουσιάζει λιγότερες ρωγμές είναι προς τα έξω, έτσι εξουδετερώνονται οι εσωτερικές τάσεις.

Σε σχέση με το φυσικό ξύλο, το σύνθετο υπερτερεί στα εξής σημεία:

  • Έχει αυξημένες μηχανικές ιδιότητες, συνήθως κατά 20%.
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω των συνθετικών στρώσεων.
  • Παράγεται σε διάφορα μεγάλα μεγέθη και σχήματα, τα οποία δεν τα συναντάμε συχνά ή ποτέ στην φύση / δάσος.
  • Είναι απαλλαγμένο από τα περισσότερα φυσικά ελαττώματα (ρόζους και ραγάδες).

 

Συνεπώς, η εμπορική του αξία είναι μεγαλύτερη από την φυσική ξυλεία.