Ενεργειακός Έλεγχος Θερμογραφίας

Ενεργειακός Έλεγχος Θερμογραφίας  

Κάθε τι γύρω μας, όπως και το ανθρώπινο σώμα (βλέπε εικόνα), εκπέμπει θερμότητα στο περιβάλλον με τη μορφή αόρατης υπέρυθρης θερμικής ενέργειας.

2

H WandS πραγματοποιεί ενεργειακό έλεγχο θερμογραφίας με Θερμοκάμερα κατά τη διάρκεια κατασκευής κάθε Έργου καθώς και πριν την παράδοση του. Ο έλεγχος με Θερμοκάμερα εντοπίζει άμεσα θερμικές διαρροές. Η  αποκατάσταση αυτών των διαρροών αυξάνει το συντελεστή ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

1