Ενδείκνυται το ξύλο για τα ελληνικά δεδομένα?

Ενδείκνυται το ξύλο για τα ελληνικά δεδομένα?

Τα ξύλινα σπίτια πρέπει να κατασκευάζονται με φουρνιστή  ή  ξηρή ξυλεία με υγρασία 18-22%. Όσο λιγότερη υγρασία περιέχει η ξυλεία τόσο το καλύτερο. Το εργοστάσιο μας  ΚΟΝΤΙΟ για την ξήρανση  διαθέτει ειδικούς φούρνους με  συνεχόμενο και  όχι δειγματοληπτικό, ποιοτικό έλεγχο.   

Από την φύση του το ξύλο είναι υγροσκοπικό υλικό.  Δηλαδή απορροφά και αποβάλει υγρασία αενάως επιστρέφοντας στο σημείο της ξήρανσης του. Ενώ πολλά υλικά ανθίστανται στην υγρασία και στο τέλος καταστρέφονται από αυτή, το ξύλο συνεργάζεται με την υγρασία.

Στις χώρες με ζεστό κλίμα υπάρχει και η διαδικασία της φυσικής ξήρανσης. Σε αυτή την διαδικασία τα ξύλα στοιβάζονται με ενδιάμεσα μικρά ταβλάκια  για την κυκλοφορία του αέρα. Επίσης και για αυτό τον λόγο αρκετές φορές βλέπουμε  κορμούς δένδρων στις άκρες των δασικών δρόμων η σε δασικά ξέφωτα.

Συνεπώς,  το ελληνικό κλίμα συμβάλει στην ξήρανση  του ξύλου και είναι καταλληλότερο από τα κλίματα των βόρειων χωρών.

Επίσης το ξύλο συμπεριφέρεται άριστα κοντά στην θάλασσα διότι δεν επηρεάζεται από τα άλατα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η κλασική ξύλινη καρέκλα με την ψάθα και το ξύλινο τραπεζάκι χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα ελληνικά παραθαλάσσια μαγαζιά. 

Αρκετά νέα υλικά  δοκιμάστηκαν στην παραθαλάσσια χρήση κανένα όμως  δεν έχει καταφέρει να εξαπλωθεί και να χρησιμοποιηθεί  παράκτια τόσο συχνά και τόσο πολύ υ όσο το ξύλο.  Στο Ιόνια νησιά μας, τα παλιά παραδοσιακά κτίρια του 17ου  και 18ου αιώνα είναι με ξύλινους σκελετούς, εκ των οποίων μερικά στέκονται και κατοικούνται ακόμα.

Πέρα από τις ακτές μας, τα ελληνικά πέτρινα κτίσματα ειδικά στην βόρειο Ελλάδα, γίνονταν με  ξυλοδεσιές, δηλαδή σταυρωτά ξύλα στις γωνίες, όπως και με ξύλα πάνω από τις πόρτες και παράθυρα. Οι στέγες και τα πατώματα στα παλιά μοναστήρια δεν είναι τα περισσότερα ξύλινα και αιωνόβια?

Με άλλα λόγια, στην χώρα μας έχουμε ξύλινες κατασκευές αρκετών αιώνων  και ξύλινα κτίρια τα οποία ακόμα χρησιμοποιούνται.

Συνεπώς το σωστά κατεργασμένο και αποξηραμένο ξύλο ενδείκνυται και ταιριάζει απόλυτα στις κλιματολογικές μας συνθήκες.