Αντοχή στην φωτιά -ξυλεία B-s1, d0

Αντοχή στην Φωτιά

Για την ανάφλεξη του ξύλου απαιτείται θερμοκρασία 60οC για περίπου 20 λεπτά.  Στην συνέχεια, το ξύλο αρχίζει να χάνει σταδιακά τις μηχανικές του ιδιότητες (αντοχή στην φόρτιση) με ταχύτητα 2,5 εκατοστά ανά ώρα. Το υπόλοιπο ξύλο το οποίο δεν έχει ακόμα αποτεφρωθεί συνεχίζει να διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες.

Η εταιρεία μας, για ειδικές κατηγορίες κτιρίων, ξενοδοχεία, σχολεία και νοσοκομεία, εισάγει κατεργασμένη ξυλεία με αντοχή στην φωτιά B-s1, d0

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ