Αντισεισμικότητα

Αντισεισμικότητα

Οι απαιτήσεις συμπεριφοράς μιας κατασκευής κατά την διάρκεια σεισμού για να θεωρείται υψηλά αντισεισμική σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 είναι

  •  «Μη-κατάρρευση» υπό τη «σεισμική δράση σχεδιασμού»: Αποφυγή έστω και τοπικής κατάρρευσης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο έστω και μία ανθρώπινη ζωή και διατήρηση στατικής ακεραιότητας και παραμένουσας φέρουσας ικανότητας μετά το σεισμό (στους μετασεισμούς). Πρόκειται ουσιαστικώς για απαίτηση «Προστασίας Ζωής».
  •  «Περιορισμός βλαβών» υπό τη «σεισμική δράση περιορισμού βλαβών».

 

Η συμπεριφορά μιας κατασκευής κατά τη διάρκεια σεισμικής καταπόνησης επηρεάζεται πολύ από την ικανότητά της να απορροφά την εισαγόμενη σεισμική ενέργεια μέσω πλαστικών παραμορφώσεων. Η κατοικία με ξύλινο σκελετό παρουσιάζει υψηλή αντισεισμική συμπεριφορά η οποία οφείλεται στο πλεονέκτημα του ξύλου ως υλικό, δηλαδή στη μεγάλη μηχανική αντοχή σε σχέση με το βάρος του και στην ελαστικότητα του που επιτρέπει την απορρόφηση της σεισμικής φόρτισης στις συνδέσεις των στοιχείων του σκελετού.

Η χρήση ξύλινων στοιχείων για να βελτιώσει τη συμπεριφορά συμβατικών κτιρίων που κατασκευάζονται από πέτρα, πλίθα και σοβά, ήταν ευρέως διαδεδομένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πλέον γνωστή περίπτωση είναι η κατασκευή σπιτιών από πέτρα και ξύλο στα ελληνικά νησιά.

Η σεισμική απόκριση μιας κατασκευής επηρεάζεται από τον συντελεστή σεισμικής επιβάρυνσης (πρακτικά πόσο δυνατός είναι ο σεισμός) και το βάρος της κατασκευής. Μια ξύλινη κατασκευή έχει χαμηλότερο βάρος από μια συμβατική, με αποτέλεσμα καλύτερη σεισμική απόκριση

Μια άλλη ιδιότητα του ξύλου που το καθιστά πλεονεκτικό έναντι συμβατικών κατασκευαστικών υλικών είναι η λεγόμενη απώλεια σεισμικής μνήμης. Η συνολική επιβάρυνση ενός ξύλινου κτιρίου μετά από μια σειρά σεισμών είναι κατά πολύ μικρότερη από εκείνη ενός συμβατικού κτιρίου.

Σε περιπτώσεις καταρρεύσεων κατά την διάρκεια ενός σεισμού, τα ξύλινα κτίρια είναι η ασφαλέστερη κατασκευή στην οποία θα μπορούσε κανείς να βρεθεί. Το ξύλο είναι ελαστικό και κινείται με τη δύναμη του σεισμού. Αν ένα ξύλινο κτίριο καταρρεύσει, δημιουργούνται μεγάλα κενά επιβίωσης, τα τρίγωνα σωτηρίας. Επιπλέον, ένα ξύλινο κτίριο έχει λιγότερη συμπυκνωμένη μάζα όταν καταρρεύσει. Για παράδειγμα, τα κτίρια από τούβλα θα σπάσουν σε πολλά μικρά κομμάτια που θα προκαλέσουν πολλούς τραυματισμούς. Στην περίπτωση δε των μπετονένιων κτιρίων οι τραυματισμοί απο καταρρέουσες πλάκες είναι συνήθως μοιραίοι.

Οι ξύλινες κατασκευές, για να ανθίστανται με επάρκεια στους σεισμούς και να παρέχουν ασφάλεια, πρέπει να κατασκευάζονται βάσει κανόνων και αρχών όσον αφορά την επιλογή των υλικών, στις διαστάσεις των κατασκευαστικών στοιχείων, στο είδος των συνδέσεων του σκελετού και της θεμελίωσης, στη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις συνδυασμένης χρήσης διαφόρων υλικών όπως ξύλο και μπετό, πέτρα, μέταλλο, πλαστικό κ.λ.π. Ωστόσο το ξύλο κατασκευών όταν έχει σφάλματα δομής (ρόζους, στρεψοϊνια, ραγάδες κ.α.) επιδεικνύει συμπεριφορά εύθραυστου υλικού κάτω από ορισμένες συνθήκες φόρτισης (κάμψη, σχίση, εφελκυσμός κάθετα προς τις ίνες). Άρα ο παράγων ποιότητα ξύλου στον σκελετό κτιρίου είναι καθοριστικός για την διασφάλιση της αντοχής κατασκευής.  εί να επιτευχθεί μόνο με την επιλογή του ξύλου ως δομικού υλικού, γεγονός που αποδεικνύει την καταλληλότητα των ξύλινων κατασκευών για τον Ελλαδικό χώρο.

Οι δοκιμές δείχνουν πολυώροφα με ξύλινες δομές μπορούν να επιβιώσουν τους πιο ισχυρούς σεισμούς. Μια πλήρης κλίμακας δοκιμή σεισμού σε επταόροφο πραμτατοποιήθηκε στο Κόμπε της Ιαπωνίας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πλήρους κλίμακας δοκιμή σεισμού στον κόσμο. Το κτίριο υποβλήθηκε σε σεισμό που ήταν 180% του ρεκόρ Northridge στο Canoga Park. Δεν υπέστη σημαντική ζημιά, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα κτίρια από ξύλο μπορούν να επιβιώσουν ακόμα και τους ισχυρότερους σεισμούς. Υπάρχουν λύσεις για τη μείωση των επιπτώσεων από σεισμούς που απορροφούν τους κραδασμούς. Είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την αντισεισμική προστασία των οικοδομικών κατασκευών.

wands