Άδεια οικοδομής

Άδεια Οικοδομής

057-13_0.jpgΌπως για τις συμβατικές κατασκευές έτσι και για τις οικίες ξύλου απαιτείται οικοδομική άδεια, όπως προβλέπεται από την Δομική Νομοθεσία. Σχετικά με την έκδοση αδείας το κόστος για όλες τις κατασκευές είναι ανάλογο του μεγέθους και του προυπολογισμού της κατασκευής, η μόνη διαφορά που προκύπτει είναι τα ένσημα, τα οποία είναι λιγότερα στην κατασκευή ξύλου.  Υπολογίζονται βάσει πίνακα 2.

Το κόστος και τα φορολογικά των αδειών καθορίζονται απο το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμηλητηριο Ελλάδος) βάσει των αναφερόμενων τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου όπως καθορίζονται από την τρέχουσαν νομοθεσία.

Στο δε κόστος των αδειών η εταιρεία μας και οι συνεργάτες παρέχουν εκπτώσεις ενώ τα φορολογικα παραμένουν όπως ορίζει το ΤΕΕ.