Κουφώματα Ξύλου με Συντελεστή Θερμοπερατότητας U από 0.6 (W/m2K)

Τα κουφώματα είναι μία σημαντική αιτία απώλειας θερμότητας και άρα κατανάλωσης ενέργειας, γι’ αυτό και η σωστή επιλογή τους μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συνολική ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα ενεργειακά κέρδη από τις παρεμβάσεις που επιλέγουμε να κάνουμε στο σπίτι μας κρίνεται από τον Συντελεστή Θερμοπερατότητας U. Όσο χαμηλότερος ο συντελεστής τόσο λιγότερη ενέργεια χάνουμε. 

Βασικό χαρακτηριστικό των κουφωμάτων μας είναι ο πολύ χαμηλός Συντελεστής Θερµοπερατότητας, ο οποίος ανέρχεται σε μόλις 1,3 (W/m2Κ) και μπορεί να φτάσει έως και στα 0,6 (W/m2Κ) για υψηλές απαιτήσεις παθητικών κτιρίων.

Η WandS αναλαμβάνει τη μεταφορά και τοποθέτηση των παραθύρων της αρεσκείας σας από επιλεγμένους προμηθευτές μας.