Επίπεδες Στέγες

Η WandS διαθέτει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για ξύλινες στέγες και ειδικές κατασκευές στέγασης. Μέχρι σήμερα έχουμε κατασκευάσει περισσότερα από 21.000 τ.μ. στέγης διαφόρων τύπων (οριζόντιες, δικέλυφες, αεριζόμενες, πολύγωνες κ.λ.π.).