Επιλογές Μόνωσης Στεγών

 

U values από 0.18-0.6 W/m2K

 

Η WandS διαθέτει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για ξύλινες στέγες και ειδικές κατασκευές στέγασης. Μέχρι σήμερα έχουμε κατασκευάσει περισσότερα από 21.000 τ.μ. στέγης διαφόρων τύπων (οριζόντιες, δικέλυφες, αεριζόμενες, πολύγωνες κ.λ.π.).

Στις ξύλινες κατασκευές, όπως και σε όλες τις κατασκευές, η θερμομονωτική ικανότητα της στέγης είναι εξίσου σημαντική με την θερμομονωτική ικανότητα των τοιχοποιών. Η ικανότητα αυτή επηρεάζεται από την δομή της στέγης.

Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστή θερμοπερατότητας U value μιας στέγης, τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμομονωτική της ικανότητα και επομένως τόσο λιγότερες οι απώλειες θερμότητας. 

Η WandS έχει αναπτύξει μία γκάμα από βασικά συστήματα στέγης τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε έργου και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τέσσερις κατηγορίες στεγών με γνώνονα το σύστημα μόνωσής τους.

  • Στέγες με Απλή Μόνωση
  • Στέγες με Διπλή Μόνωση
  • Στέγες με Μόνωση στα Κεραμίδια
  • Στέγες Χωρίς Μόνωση